Ketika Imam Ali Merubah Batu Menjadi Emas


Ammar bin Yasir berkata: pada suatu hari aku dalam keadaan sedih menemui imam Ali as, melihat aku dalam keadaan sedih beliau bertanya “ bagaimana keadaanmu ? ”

Aku mengungkapkan “ aku mempunyai utang , orang yang mengutangiku datang kepadaku untuk menagih, tetapi aku tidak mempunyai apa-apa ”

Imam Ali as mengisyaratkan pada sebuah batu ditanah dan berkata “ Ambillah batu ini dan lunasi utang mu ”

Amamar berkata “ Tuanku, ini hanyalah sebuah batu ”

Imam Ali as berkata “ bersumpahlah kepada Allah demi kebenaranku ! Dia akan menjadikan batu ini Emas ” melakukannya dan Batu itu berubah menjadi emas

Imam Ali as berkata “ Ambillah sebagian dari emas itu sesuai kebutuhanmu ”

Aku bertanya “ Bagaimana emas itu menjadi lunak ? ”

Imam Ali as berkata “ Wahai yang keyakinannya lemah, Bersumpahlah kepada Allah demi kebenaranku, maka emas itu akan menjadi lunak ” maka aku melakukannya dan emas pun menjadi lunak dan aku mengambil sesuai keperluanku.

Kemudian imam Ali as berkata “ Bersumpahlah kepada Allah dengan namaku hingga sisa emas itu menjadi batu kembali ! ” maka aku melakukannya

Dikutip dari buku : Kecuali Ali hal. 311-312

0 Comments


EmoticonEmoticon