Khasiat Doa dari 80 ayat Al-Quran

Oleh Ust Muhammad Taufiq Ali Yahya

 Keutamaan (Fadhilah) Delapan puluhan Ayat.

Diriwayatkan dari Nabi saw beliau bersabda : “Barangsiapa yang membaca delapan puluhan ayat dari Quran Al- Karim maka akan dikabulkan dari hajat-hajatnya :

Bila dia faqir maka Allah akan mengayakannya

Bila dia sudah kaya maka Allah akan menambah kekayaan

Yang berhutang maka Allah akan melunasi hutangnya

Yang sakit maka akan disembuhkan oleh Allah SWT.

Yang dipenjara maka Allah akan membebaskannya

Yang terzalimi maka Allah akan menolongnya dengan berkah ayat-ayat ini

Dia (ayat-ayat ini) akan akan menjadi penyembuh dari segala macam penyakit

Yang sulit hamil bila dia membaca 7 kali di hadapan air yg ada dalam bejana kemudian setelah membaca dia

meniupkannya maka dengan izin Allah dia akan mengandung dan akan dimudahkan Allah hingga melahirkannya

Bila ditulis di kalunglan pada anak, bila anak terus nangis akan tenang dengan izin Allah, dan akan dijaga Allah dari kejahatan mata

Bila di tulis dan dikalungkan maka akan di amankan Allah dari ketakutan dan kekhawatiran dan akan dijaga hartanya, anaknya dan dirinya

Bila di daratan maka akan diselamatkan Allah SWT dari binatang buas dan lainnya

Bila dalam peperangan maka dia akan diselamatkan oleh Allah SWT dari luka dan akan pulang dengan selamat

Bila datang ke penguasa yang zalim maka akan diamankan oleh Allah SWT

Bila ada sesuatu yang diinginkannya maka akan di karunian oleh Allah SWT dan akan ditanamkan dalam hatinya kecintaan pada-Nya dan dia akan diamankan dari kejahatannya

Bagi yang sering meremehkan sholatnya bila dikalungkan padanya maka dia akan menunaikan sholat di waktunya dan dia akan mendapat kecintaan manusia serta aman dari para pendengki

Yang mensucikan dirinya pada hari senin kemudian membaca ayat-ayat ini maka dia akan dikabulkan hajat-hajat dunia dan akhiratnya

Bila diletakkan di rumah maka rumahnya tidak akan dicuri, terbakar dan tidak akan dimasuki ular, kalajengking, serangga dll. Rumah tersebut aman dengan izin Allah SWT

Bila ada orang yang hilang dan tidak di ketahui beritanya, dibacakan 3 kali setelah sholat subuh maka dia akan kembali di hari keempat (hari rabu) atau akan dapat kabar tentangnya.

Yang membacanya setiap hari maka Allah SWT akan mengutus 70.000 malaikat yang akan menjaganya dari segala macam kerusakan dan ke 70.000 malaikat akan memohonkan maaf dari Allah SWT untuknya dari kejahatannyaYang menulisnya dan membawanya ke kubur maka akan dimudahkan Allah SWT menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir a.s. dan di sukseskan melewati shirot (jembatan yang menghubungkan neraka dan sorga)

Bila ada yang terluka atau kejang (penyakit epilepsi) hendaklah mebaca atau dibacakan ayat-ayat ini maka

Allah SWT akan menghilangkan penyakit tersebut dan menyembuhkannya dari saat itu

Yang mempunyai penyakit sering buang air kecil dan air besar bila dikalungkan padanya maka akan sembuh dengan izin Allah SWT

Yang menulis dan mengalungkannya maka dia tidak akan merasa takut dari penguasa zalim, binatang buas, ular, serangga, setan, jin, binatang pengerat, tetangga yang jahat.

Berungtunglah bagi yang mendapatkan rezeki dari Allah SWT untuk membaca dan memilikinya. Nabi saw bersabda :”Yang tidak mengagungkan ayat-ayat ini maka aku akan mengecewakannya di hari kiamat. (Dikutip dari Kitab Muntadiyat Nur Fathimah a.s.)

0 Comments


EmoticonEmoticon