Anjuran Para Imam Ahlul Bayt Untuk Semua Pengikutnya


Di dalam kitab furu' al-Kafi yang disusun oleh alkulaini salah satu ulama imamiyah pada jilid pertama yang diterbitkan oleh dar Al-Ta'aruf beyrut yang diterbitkan pada tahun 1992 M atau 1413 H, pada halaman 371 imam ash Shadiq as berkata : 

علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ع قـال: من صلّى معهم في الصفّ الأول كان كمن صلّى خلف رسول الله ص

Imam Shadiq as berkata barang siapa yang shalat bersama mereka yaitu orang yang akidahnya berlainan dengan Imamiyah di shaf (barisan) pertama maka seperti shalat di belakang Rasulullah saw


Riwayat yang serupa makna nya terdapat dalam kitab tahdzib al-ahkam yang disusun oleh syekh Thusi salah satu ulama imamiyah pada jilid ke-3 yang diterbitkan oleh dar al-Ta'aruf Lil mathbu'at beyrut yang diterbitkan pada tahun 1992 M atau 1412 H pada halaman 245 imam ash Shadiq as berkata :

Wahai Ishaq apakah engkau shalat bersama mereka ( yaitu orang yang akidahnya berlainan dengan Imamiyah ) di masjid ? 

Aku menjawab : iya 

Imam Shadiq as berkata " shalat lah bersama mereka  ( yaitu orang yang akidahnya berlainan dengan Imamiyah ) karena yang shalat bersama mereka di shaf pertama seperti orang yang menghunus kan pedangnya di jalan Allah

Dan riwayat yang sama maknanya terdapat di dalam kitab manla Yahdhuruhu al-Faqih yang disusun oleh syekh shaduq salah satu ulama imamiyah pada jilid pertama yang diterbitkan oleh Muasassah al-a'lami beyrut cetakan pertama pada tahun 1986 M atau 1406 H pada halaman 281 imam Shadiq as berkata:

إذا صلّيت معهم غفر لك بعدد من خالفك

Imam Shadiq as berkata " jika engkau shalat bersama mereka ( yaitu orang yang akidahnya berlainan dengan Imamiyah ) maka akan diampuni dosamu sejumlah orang yang berlainan akidah dengan mu " 

Kesimpulan dari riwayat riwayat diatas adalah bahwa ciri khas pengikut keluarga nabi saw dari kalangan Imamiyah adalah orang orang yang cinta persatuan kaum muslimin, jika ada yang melakukan suatu kegaduhan atau membuat perpecahan diantara umat Islam maka dia telah mencoreng nama baik imam Ahlulbait

Inilah riwayat yang terdapat dalam kitab furu' al-Kafi karya alkulaini kitab tahdzib al-ahkam karya syekh Thusi dan kitab manla Yahdhuruhu al-Faqih karya syekh shaduq yang ketiganya adalah ulama imamiyah.Silahkan tonton Vidio nya di channel YouTube "dalil-dalil-channel" https://m.youtube.com/watch?v=XlzvAyzr4Ig

Klik dan sebarkan

Semoga bermanfaat...

0 Comments


EmoticonEmoticon