147 petuah Rasulallah Saw kepada Abu Dzar Bag (3)


147 petuah Rasulallah Saw kepada Abu Dzar Bag (3)

21. Wahai Abu Dzar, sebenarnya jiwa dan hati orang mukmin lebih keras berguncang atas dosa daripada seekor burung kecil yang dijerat perangkap

22. Wahai Abu Dzar, siapa yang kata-katanya selaras dengan perbuatannya, sesungguhnya ia meraih keuntungan Siapa yang kata-katanya menyalahi perbuatannya, sesungguhnya ia malah mencaci dirinya ketika pembagian pahala

23. Wahai Abu Dzar, seoranq lelaki diharamkan rezekirya karena dosa yang Ia lakukan

24. Wahai Abu Dzar, tinggalkan apa yang tidak ada apa-apa dan jangan bicara tentang apa yang tidak berguna bagimu dan jagalah lidahmu seperti engka menjaga uangmu

25. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya Allah yang Mahaagung akan memasukkan satu kelompok ke surga, kemudian ia diberi makanan sehingga kenyang Di atasnya ada lagi kelompok yang berada dalam derajat paling tinggi. jika mereka melihatnya dan mengetahuinya, lalu mereka berkata, "Tuhan kami itu adalah kawan-kawan kami, kami bersama di dunia, kenapa engkau utamakan mereka?" Maka dijawab, "Tidaklah demikian! Mereka lapar ketika kalian kenyang, dan mereka kehausan ketika kalian (puas) minum, dan untuk Tuhan mereka perai keluar ketika kalian sedang istirahat.

26. Wahai Abu Dzar, Allah yang Mahamulia

menjadikan shalat sebagai cahaya mataku, dijadikan aku mencintai shalat seperti orang lapar mencintai makanan dan, orang haus mencintai air, Orang lapar jika makan kenyang dan orang haus jika minum tidak haus lagi, tapi aku tidak kenyang dengan shalat.

27. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya Allah Swt mengutus Isa bin Maryam dengan sifat kebiarawanan dan menqutusku dengan agama yang suci dan mudah. Dan aku dijadikan mencintai wanita, harum haruman dan cahaya mataku diletakkan kepada shalat.

28. Wahai Abu Dzar, setiap orang yang sukarela melakukan shalat 12 rakaat di setiap harinya di luar shalat wajib, maka ia berhak mendapatkan rumah di surga

29.Wahai Abu Dzar, selama kamu masih dalam keadaan shalat kamu sedang mengetuk pintu Malik Jabbar Dan siapa yang banyak mengetuk pintu raja akan dibukakan kepadanya

30. Wahai Abu Dzar seorang manusia mukmin ketika melatukan shalat akan ditaburi kebaikan antara langit dan arasy dan malaikat diberi amanat untuk menyeru, "Wahai anak adam, kalau engkau tahu apa yang ada dalam shalat  dan dengan siapa engkau bermunajat, maka engkau tidak akan menghentikannya.

0 Comments


EmoticonEmoticon