Syahadah Sa'id bin Abdullah


Dalam riwayat disebutkan bahwa Sa'id bin Abdullah menjadi tameng bagi Imam Husain as. Pada saat Imam Husain as condong ke kiri atau ke kanan, Sa'id bergerak ke arah yang sama. Ia benar benar menjadikan tubuhnya tameng bagi Imam Husain as. Sehingga anak panah tidak dapat mengenai beliau as. 📓 Tarikh Thabari, juz.4, hal.336

Banyak sekali anak panah yang mengenai tubuh Sa'id. Pada akhirnya, ia jatuh ke tanah sambil berteriak, "Ya Allah, laknatlah mereka sebagaimana Engkau telah melaknat kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Dan sampaikanlah salamku kepada Nabi-Mu. Serta beritahulah dia akan rasa sakit dan luka yang aku rasakan. Itu semua aku lakukan dengan tujuan untuk membela keturunan Nabi-Mu " 📓 Maqtal Khawarizmi, juz.2, hal.17

Saat itu juga Sa'id melepaskan nyawanya. Di samping ada bekas sabetan pedang dan tikaman tombak, di tubuhnya juga tertancap tiga belas anak panah. 📓 Al-Luhuf, hal.128

Dalam buku maqtal lain disebutkan, bahwa Imam Husain as mendatangi Sa'id pada saat dia sa'id tergeletak lemah di atas tanah Sa'id bertanya, "Apakah aku telah menunaikan janjiku?"

Imam Husain as menjawab, "Tentu. Di surga juga engkau akan bertemu denganku. Sampaikan salamku kepada kakekku. Katakan kepadanya apa yang telah diperbuat umat kepada kita." 📓 Maqtal Muqarram, hal.246.

Tampaknya, orang pertama yang mati syahid setelah salat adalah Sa'id bin Abdullah


0 Comments


EmoticonEmoticon