Jumat, 01 September 2017

PARA IMAM MAMPU MENGHIDUPKAN ORANG MATI, MENYEMBUH KAN KEBUTAAN DAN PENYAKIT KUSTA DENGAN IZIN ALLAH BAGIAN 2

SHARE


حدثني أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (ع)، قال: قلت له: أسألك جعلت فداك عن ثلاث خصال انفي عني فيه التقية. قال: فقال: ذلك لك. قلت: أسألك عن فلان و فلان. قال: فعليهما لعنة الله بلعناته كلها ماتا و الله و هما كافران مشركان باالله العظيم ثم قلت: الأئمة يحيون الموتى و يبرءون الأ كمه و الأبرص و يمشون على الماء. قال : ما أعطى الله نبيا شيئا قط إلا و قد أعطاه محمدا (ص) و أعطاه ما لم  يكن عندهم قلت و كل ما كان عند رسول الله (ص) فقد أعطاه أمير المؤمنين (ع)، قال: نعم ثم الحسن و الحسين (ع) ثم من بعد كل إمام إماما إلى يوم القيامة مع الزيادة التي تحدث في كل سنة. و فيكل شهر ثم قال: إي و الله في كل ساعة

Ahmad bin Muhammad telah menyampaikan hadis kepadaku, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Muhammad bin Fudhail, dari Abu Hamzah Tsumali, dari Ali bin Husain as yang berkata, “Aku berkata kepada beliau as, ‘Demi jiwaku sebagai tebusanmu, aku ingin bertanya kepadamu tentang tiga hal dan janganlah engkau bertaqiyah dalam menjawabnya.’ Dia berkata, ‘Imam as berkata, ‘Tanyalah.’ Aku bertanya tentang Fulan dan Fulan. ‘Mereka berdua adalah orang yang dilaknat  Allah dengan seluruh kutukan yang ada. Demi Allah!  Mereka mati dalam keadaan kafir dan musyrik kepada Allah Yang Mahaagung,’ jawab Imam. Aku bertanya  lagi, ‘Apakah para Imam mampu menghidupkan orang  mati, menyembuhkan kebutaan dan kusta, dan berjalan di atas air?’ Imam menjawab, ‘Apa yang telah diberikan  Allah kepada para nabi sebelum Muhammad saw, pasti telah diberikan kepada Muhammad saw bahkan Allah memberikan keistimewaan khusus untuk beliau saw yang tidak dimiliki nabi lain.’ ‘Apakah seluruh yang telah diberikan Allah kepada Muhammad saw telah Allah berikan kepada Amirul Mukminin as?,’ tanyaku lagi. ‘Ya,’ jawab Imam, ‘dan begitu pula para Imam setelah beliau sampai Hari Kiamat, ditambah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setiap tahun, bulan dan jam.’”

📓 Bahsair Al Darajat Bab VI hal 25-26 Oleh Muhammad Bin Hasan Al Shaffar
SHARE

Author: verified_user

0 komentar: