Khotbah Nabi Muhammad saw Terakhir Di Madinah Yang Memuat 120 Hukum (Dikutip dari Kitab I’qobul Amal : 281- 295) (11)


Oleh : Ust Muhammad Taufiq Ali Yahya

101. و من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة كان له بكل شعرة عتق رقبة و رفع له به مائة درجة فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف يؤدي فيه الأمانة قال يستر عورته و يستر شينه و إن لم يستر عورته و شينه حبط أجره و كشف عورته في الدنيا و الآخرة

101. Siapa yang memandikan jenazah dan menunaikan amanahnya maka untuk setiap helai rambutnya ia memperoleh pahala memerdekakan seorang budak dan meninggikan derajatnya seratus derajat. Umar bin Khatab bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana menunaikan amanahnya?” Rasulullah saw menjawab, “Dengan menutup auratnya dan menutup celanya. Jika dia tidak menutup auratnya dan tidak menutup celanya maka Allah akan membuka auratnya dan membuka celanya di dunia dan di akhirat.”

102. و من صلى على الميت صلى عليه جبرئيل و سبعون ألف ألف ملك و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر وإن أقام عليه حتى يدفن وحث عليه من التراب انقلب من الجنازة و له بكل قدم من حيث شيعها حتى يرجع منزله قيراط من الأجر و القيراط مثل جبل أحد يكون في ميزانه من الأجر

102. Siapa yang mensholati jenazah, maka Jibril dan tujuh puluh ribu malaikat mendoa kannya dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jika dia mengurusi jenazah hingga menguburkannya dan menimbunnya dengan tanah, maka untuk setiap langkah kaki yang diambilnya dari tempat mengantar hingga kembali kerumahnya ia mendapat satu kirat ganjaran. Adapun satu kirat seukuran gunung Uhud.

103. و من ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة من دموعه مثل جبل أحد يكون في ميزانه و كان له من الأجر بكل قطرة عين من الجنة على جانبها و أبرز له من القصور و الميادين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر

103. Siapa yang mengucurkan air mata karena takut kepada Allah maka untuk setiap tetes air matanya mendapat pahala seukuran gunung Uhud, dan untuk setiap tetes air mata nya baginya sebuah mata air (sungai) di surga yang di kedua tepinya terdapat lapagan-lapangan dan istana-istana yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga dan belum pernah terlintas dalam hati manusia.

104. و من عاد مريضا فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله سبعون ألف ألف حسنة و محي عنه سبعون ألف ألف سيئة و يرفع له سبعون ألف ألف درجة و وكل به سبعون ألف ألف ملك يعودونه في
قبره و يستغفرون له إلى يوم القيامة

104. Siapa yang menjenguk orang sakit maka untuk setiap langkah kakinya hingga dia kembali dia memperoleh tujuh puluh ribu kebaikan, dihapus darinya tujuh puluh ribu kebaikan, diangkat derajatnya sebanyak tujuh puluh ribu derajat, dan diserahkan kepadanya tujuh puluh ribu malaikat yang menjaga kuburannya dan memohonkan ampunan untuk nya hingga Hari Kiamat.

105. و من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع إلى منزله مائة ألف ألف حسنة و يمحى عنه بكل قدم مائة ألف ألف سيئة و يرفع له مائة ألف ألف درجة فإن صلى عليها صلى على جنازته مائة ألف ألف كلهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره

105. Siapa yang mengantarkan jenazah maka untuk setiap langkah kakinya hingga dia kembali, dia memperoleh seratus ribu kebai kan, dihapus darinya seratus ribu keburukan dan diangkat derajatnya sebanyak seratus ribu derajat. Jika dia mensholatinya maka seratus ribu malaikat akan mengantarkan jenazahnya (manakala dia meninggal dunia) dan semuanya memohonkan ampunan baginya hingga mereka kembali, jika dia menyaksikan penguburannya maka Allah akan mengirim untuknya seratus ribu malaikat yang semuanya memohonkan ampun untuknya hingga dia dibangkitkan dari kuburnya.

106. و من خرج حاجا أو معتمرا فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنة و يمحى عنه ألف ألف سيئة و يرفع له ألف ألف درجة و كان له عند ربه بكل درهم و بكل دينار ألف ألف دينار و بكل حسنة عملها في توجهه ذلك ألف ألف حسنة حتى يرجع و كان في ضمان الله تعالى فإن توفاه أدخله الجنة و إن رجع رجع منصورا مغفورا له فاغتنموا دعوته إذا قدم قبل أن يصيب الذنوب فإن الله لا يرد دعاءه فإنه يشفع في مائة ألف ألف رجل يوم القيامة

106. Siapa yang pergi haji atau umrah maka untuk setiap langkahnya hingga dia kembali dia memperoleh seratus ribu kebaikan, dihapus darinya seratus ribu keburukan dan diangkat derajatnya sebanyak seratus ribu derajat, dan untuk setiap satu dirham yang dikeluar kannya di jalan Allah maka di akan memperoleh di sisi Allah seribu dirham. Untuk setiap satu dinar seribu dinar, dan untuk setiap kebaikan yang dilakukannya demi mencari ridha Allah maka dia dalam jaminan Allah, hingga dia meninggal dunia maka Allah memasukkannya kedalam surga dalam keadaan terampuni dan dikabulkan permohonannya, dan dia dapat memberikan syafaat kepada seratus ribu orang pada Hari Kiamat.

107. و من خلف حاجا أو معتمرا في أهله بخير بعده كان له أجر كامل مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شي‏ء

107. Siapa yang mengganti (mengqadha) ibadah haji atau umrah keluarganya (yang telah meninggal dunia) dengan baik maka dia memperoleh pahala sempurna seperti pahala orang yang dihajikan atau diumrahkan dengan tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.

108. و من خرج مرابطا في سبيل الله تعالى أو مجاهدا فله بكل خطوة سبعمائة ألف حسنة و يمحى عنه سبعمائة ألف سيئة و يرفع له سبعمائة ألف درجة و كان في ضمان الله تعالى حتى يتوفاه بأي حتف كان كان شهيدا فإن رجع رجع مغفورا له مستجابا دعاه

108. Siapa yang keluar untuk beribadah atau berjuang di jalan Allah maka untuk setiap langkahnya dia memperoleh tujuh ratus ribu kebaikan, dihapus darinya tujuh ratus ribu kebaikan dn diangkat derajatnya sebanyak seratus ribu derajat. Dan dia berada dalam jaminan Allah, hingga jika dia mening-gal dunia dengan bentuk kematian apa pun maka dia terhitung mati syahid. Jika dia kembali maka dia kembali dalam keadaan terampuni dan dikabulkan permohonannya.

109. و من مشى زائرا لأخيه فله بكل خطوة حتى يرجع إلى منزله عتق مائة ألف رقبة و يرفع له مائة ألف درجة و يمحى عنه ألف سيئة و يكتب له مائة ألف حسنة

109. Siapa yang berjalan mengunjungi saudaranya maka untuk setiap langkahnya hingga dia kembali ke rumahnya, dia memperoleh pahala memerdekakan seratus ribu budak, diangkat derajatnya sebanyak seratus ribu derajat, dihapuskan darinya sera tus ribu kesalahan dan dituliskan untuknya seratus ribu kebaikan.

110. فقيل لأبي هريرة أ ليس قال رسول الله ص من أعتق رقبة فهي فداء من النار قال ذلك كذلك قلنا يا رسول الله قلت كذا و كذا قال نعم و لكن يرفع له درجات عند الله في كنوز عرشه

110. Abu Hurairah ditanya, “Bukankah Rasulullah telah bersabda, ‘Siapa yang memerdekakan seorang budak maka budak itu akan menjadi tebusannya dari api neraka.’” Abu Hurairah menjawab, “Benar, Rasulullah saw telah mengatakan demikian.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah engkau telah mengatakan begini?” Rasulullah saw menjawab, “Benar, bahkan Allah mengangkat derajatnya di sisi-Nya dalam perbendaharaan ‘Arsy.”

0 Comments


EmoticonEmoticon