Minggu, 03 September 2017

BEBERAPA SALAT SUNAH YANG TIDAK DISEBUTKAN DALAM MAFATIH AL-JINAN BAGIAN 3

SHARE

📓 Salat Hadiah untuk Mayat

Pada malam setelah jenazah dikuburkan hari itu, siapa pun diantara kita dianjurkan melakukan salat hadiah untuk si mayit tersebut dua rakaat. Salat itu dikenal juga dengan sebutan: Salat Wahsyah.

Cara pertama:

Pada rakaat pertama, membaca surah al-Fatihah satu kali dan Ayat Kursi satu kali.

Rakaat kedua, membaca surah al-Fatihah satu kali dan surah al-Qadr (sepuluh kali).Setelah salam, maka berdoalah dengan doa di bawah ini :

اللّٰهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهَا إَلَى قَبْرِ فُلَانٍ .....

Ya Allaht Limpahkan salawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, dan sampaikan pahala salatku ini ke kubur mayat fulan

Kalimat Fulan diganti dengan nama si mayit.

Cara kedua:

Sayid Ibnu Thawus (semoga rahmat Aiah dicurahkan padanya) juga meriwayatkan hadis dari Nabi saw, yang bersabda, "Tidak akan datang kepada si mayit satu masa yang lebih dahsyat dan mengerikan daripada awal malam setelah mayat dikuburkan (hari itu), maka kasihanilah mayat di antara kalian dengan bersedekah. Bila kalian tidak punya sesuatu untuk bersedekah, salat sunahlah dua rakaat (untuknya seperti salat Subuh).Pada rakaat pertama membaca surah al-Fatihah satu kali, dan surah al-Tauhid (dua kali). Rakaat kedua, membaca surah al- Fatihah satu kali, dan surah al-Takatsur (sepuluh kali). Setelah salam, berdoalah dengan doa ini,

اللّٰهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهَا إَلَى قَبْرِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ .....

Ya Allah! Limpahkan salawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, dan sampaikan pahala salatku ini ke kubur mayat Fulan bin Fulan...

Kalimat Fulan bin Fulan, diganti dengan nama si mayit dan nama ayahnya.

Selanjutnya, dalam riwayat itu dikatakan, "Maka seketika itu pula, Allah akan mengutus seribu malaikat ke kuburnya. Setiap malaikat membawa pakaian dan gaun kebesaran, dan diluaskan kuburnya dari himpitan (kedua sisinya) sampai Hari ditiupnya sangkakala.

Sedangkan bagi pelaku salat, maka dia akan menerima sejumlah kebaikan sepadan dengan banyaknya pancaran sinar matahari, dan baginya diangkat sampai empat puluh derajat.

Syekh Abbas Qommi berkata,"Kaf'ami juga meriwayatkan salat hadiah tersebut dengan tata caranya seperti di atas. Kemudian Syekh Kaf'ami berkata, 'Saya telah melihat pada beberapa kitab ulama kita bahwa pada rakaat pertama setelah membaca surah al-Fatihah adalah membaca Ayat Kursi satu kali dan surah al-Tauhid dua kali."

Allamah Majlisi (semoga Allah merahmatinya) berkata di dalam kitabnya Zad al-Ma'ad, "Seyogianya seseorang tidak menyibukkan diri dengan mendoakan si mayit karena mereka telah putus usaha mereka dari berbuat amal-amal saleh dan kebaikan. Mereka mengharapkan (kiriman kebaikan) dari anak-anak mereka, kerabat dan saudara-saudara mereka yang mukmin.

Juga mereka menantikan kebaikan dari kerabat dekatnya, terutama doa mereka dalam salat malam. Seseorang hendaklah dalam doanya mengkhususkan bagi
kedua orang tuanya setiap selesai mengerjakan salat fardu dan bagi para penghuni kubur yang dimuliakan dengan melakukan perbuatan baik yang pahalanya ditujukan bagi mereka.

Disebutkan dalam hadis, Adakalanya seseorang mendurhakai kedua orang tuanya semasa hidupnya, kemudian dia ditetapkan sebagai anakyang berbakti pada keduanya setelah wafatnya dikarenakan pahala amal-amal baiknya ditujukan bagi keduanya. Sebaliknya, adakalanya seseorang yang telah berbakti pada kedua orang tuanya semasa hidupnya, kemudian dia ditetapkan sebagai anak yang mendurhakai orang tuanya karena
tidak ada upaya untuk tetap beramal saleh yang pahalanya ditujukan bagi keduanya.

Yang paling penting dari seluruh perbuatan baik yang ditujukan kepada kedua orang tuanya dan seluruh kerabatnya adalah menunaikan utangnya, melepaskan mereka dari tanggungannya berupa hak-hak Allah atau hak-hak makhluk-Nya. Berusaha kuat untuk segera menunaikan ibadah haji dan selainnya dari jenis ibadah
apa saja yang pernah terlewatkan semasa hidupnya, baik dengan cara menyewa seseorang untuk melaksanakannya atau ada yang mau melakukannya secara sukarela:

Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Imam Shadiq as melaksanakan salat untuk putranya (yang telah wafat) dua rakaat pada setiap malam, dan untuk kedua orang tuanya (yang telah wafat)
dua rakaat setiap harinya. Pada rakaat pertama, membaca surah al-Fatihah dan surah al-Qadr. Lalu untuk rakaat kedua, membaca surah al-Fatihah dan surah al-Kautsar.

Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Imam Shadiq as, yang berkata. Terkadang si mayit dalam kuburnya sedang dalam himpitan, maka diluaskan kuburannya kemudian dikatakan bahwa Dia telah
meringankanmu dari himpitannya lantaran salat yang dilakukan

perawi bertanya, Bolehkah melakukan salat dua rakaat untuk kedua mayit?

"Boleh"  jawab beliau as.

Beliau selanjutnya berkata, Sesungguhnya, mayit benar-benar gembira lantaran didoakan dan dimohonkan ampun,sebagaimana gembiranya seorang yang hidup lantaran sesuatu yang dihadiahkan kepadanya.

Imam Shadiq as selanjutnya berkata, Tatkala si mayit masuk dalam maka disertai pula oleh salatnya, puasanya, hajinya. sedekahnya, kebaikannya dan doanya. Beliau berkata, 'Ditetapkan pahala amalan semua itu bagi yang melakukannya dan bagi si mayit.

Dalam hadis lain Imam as berkata, Barangsiapa dari seorang muslim beramal saleh untuk si mayit. maka pahalanya dilipatgandakan dan Allah Ta'ala akan memberikan manfaat dari amal saleh itu bagi si mayit.

Dalam sebagian hadis disebutkan bahwa apabila seseorang bersedekah dengan niat untuk si mayit, Allah Ta'ala akan memerintahkan kepada Jibril as untuk membawanya ke kuburnya tujuh puluh ribu malaikat yang masing-masing membawa sebuah nampan (berisi sesuatu) menuju kuburnya seraya mengatakan, Assalamu 'alayka, ya waliyyullah! Inilah hadiah untukmu dari saudara mukminmu, Fulan bin Fulan Dengan begitu, kuburnya diliputi dengan cahaya, dianugerahi Allah seribu kota di surga, dinikahkan dengan seribu bidadari, dipakaikan seribu gaun dan dipenuhi baginya seribu keperluan"


Sumber : al baqiyat al shalihat bab 2 halm.150-152
SHARE

Author: verified_user

0 komentar: