Khalifah Imam Ali bagi Bangsa Jin
Jabir bin Abdillah al-Anshari menukil dari Imam al-Baqir:

Ketika Imam Ali berada di masjid Kufah dan sedang berpidato, tiba-tiba ada ular besar masuk ke dalam masjid.

Semua orang yang berada di dalam masjid berteriak agar (ular tersebut) dibunuh. Imam (kemudian) mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada mereka agar jangan mengganggu ular tersebut.

Ular itu berjalan merayap menuju mimbar, kemudian berdiri (dengan bertumpu) di atas ekornya dan memberikan salam kepada Amirul Mukminin (Imam Ali).

Beliau memberikan isyarat untuk duduk hingga khutbahnya selesai.

Setelah khutbahnya selesai, beliau meng- hampiri ular itu dan bertanya, "Siapakah engkau?"

Ia menjawab, "Saya Amr bin Usman, khalifah Anda dari bangsa jin. Ayah saya telah meninggal dunia dan berpesan kepada saya agar saya datang menghadap Anda untuk mendengar pendapat Anda. Sekarang, saya datang menghadap Anda, siap melaksanakan perintah."

Amirul Mukminin bersabda, "Aku berpesan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan begitu engkau kembali kepada bangsamu, tetaplah menjadi pengganti ayahmu, dan engkau
adalah khalifahku bagi mereka."


Amr mengucapkan kata perpisahan kepada Amirul Mukminin lalu kembali.

Setelah ular besar itu pergi, semua orang bertanya kepada beliau, "Apakah Amr bin Usman wajib datang menghadap Anda untuk mem perbaharui baiat?"

Beliau menjawab, "Ya."

Sumber : jin makhluk supra natural halaman 70-72

0 Comments


EmoticonEmoticon